Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Tiến độ dự án căn hộ Ventosa tháng 12

Dự án Căn hộ Ventosa đang được chủ đầu Tân Thành thi công móng cọc sau khi đã ký hợp đồng với công ty Delta,

Xem thêm: Đánh giá nhà thầu móng cọc công te Delta


Tiến độ thực tế dự án tháng 12/2016

Tiến độ căn hộ Ventosa
Cổng chính dự án Ventosa tại số 66 Tân Thành

Tiến độ căn hộ Ventosa
View dự án Ventosa từ đường Đỗ Ngọc Thạnh

Tiến độ căn hộ Ventosa
Thông tin sơ bộ về căn hộ Ventosa
Dự án Căn hộ Ventosa được đầu tư bởi công ty TNHH Tân Thành - Công ty con của công ty Sabeco. Dự án được hợp tác với nhà thầu móng cọc Delta, tư vấn thiết kế bởi Vietsult và tư vấn kết cấu bới Namcon.
Tiến độ căn hộ Ventosa
Góc đường Đỗ Ngọc Thạnh của Ventosa