Tổng quan can ho ventosa

Can ho Ventosa tọa lac tại số 66 Tân Thành, phường 12, quận 5...